Academia

Event organisation:

 1. Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska (Commercialisation of Space – Case Characteristic), 1-2 June 2007 (Co-oganiser and Administrator, 85 participants).
 2. Rewitalizacja urbanistyczna – zagadnienia społeczne i ekonomiczne (Urban Revitalisation – Social and Economical Aspects), 23-24 November 2007, (Co-oganiser and Administrator, 80 participants).
 3. Kształtowanie współczesnej doktryny urbanistycznej (Shaping of the Contemporary Urban Doctrine), Gdańsk, Poland, 4-6 December 2008, (Co-oganiser and Administrator, 45 participants).
 4. ISOCARP Annual Awards Ceremony ‘Word Planning Day’ and seminar ‘Planning for urban change’, Gdańsk, Poland, 8-9 November 2009, (Co-oganiser and Administrator, 80 participants).
 5. Management of Metropolitan Area Development, Gdynia, Poland, 17-19 May 2012, (Co-oganiser and Coordinator, 120 participants).
 6. Contemporary Challenges in Planning Education, Gdańsk/Sopot, Poland, 22-23 October 2012, (Co-oganiser and Coordinator, 60 participants).
 7. AESOP Heads of Schools Meeting, Gdańsk, Poland, 12-14 April 2013, (Co-oganiser and Coordinator, 80 participants).
 8. Warsztat OSSA “Stan skupienia” (OSSA Workshop ‘State of Matter’), 7-14 June 2013, (Scientific Coordinator, 104 participants).
 9. 50th ISOCARP World Planning Congress, Gdynia, Poland, 23-26 September 2014 (VP Congresses and Events, 257 participants).
 10. 51st ISOCARP World Planning Congress, Rotterdam, Netherlands, 19-23 October 2015 (VP Congresses and Events, 420 participants).
 11. 52nd ISOCARP World Planning Congress, Durban, South Africa, 12-16 September 2016 (VP Congresses and Events, 490 participants).
 12. 53rd ISOCARP/OAPA World Planning Congress, Portland, Oregon, USA, 24-27 October 2017 (VP Congresses and Events, 585 participants).
 13. 54th ISOCARP World Planning Congress, Bodø, Norway, 1-5 October 2018 (VP Congresses and Events, 506 participants).
 14. 55th ISOCARP World Planning Congress, Jakarta-Bogor, Indonesia, 9-13 September 2019 (Congress Director, 713 participants).

Editing:

 1. Ledwoń Sławomir (ed.), Public Space – the European City Determinant, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7348-195-4.
 2. Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (ed.), Urban Transformations: Towards wiser cities and better living, Instytut Kaszubski, Gdańsk/The Hague, 2015, ISBN 978-83-63368-58-6.
 3. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr (ed.), Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalych (Selected Issues in Shaping Metropolitan Areas), Builetyn KPZK PAN, Zeszyt 259 KPZK PAN, Warsaw 2015, ISBN 978-83-63563-08-0.
 4. Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (ed.), Vibrant Urban Solutions for Baltic Cities, ISOCARP, The Hague, 2016, ISBN 978-94-90354-48-0.
 5. Ledwoń Sławomir, Perry Guy (ed.), Congress Recap Plenary Part 1 and Part 2, ISOCARP, The Hague, 2016, ISBN: 978-94-90354-49-7.
 6. Ledwoń Sławomir, Hongyang Wang (ed.), Proceedings of Joint Conference ISOCARP-OAPA, ISOCARP, The Hague, 2017, ISBN: 978-94-90354-51-0.
 7. Ledwoń Sławomir, Hongyang Wang (ed.), Congress Recap ISOCARP-OAPA Smart Communities Joint Conference, ISOCARP, The Hague, 2017, ISBN: 978-94-90354-52-7.
 8. Ledwoń Sławomir, Juvara Martina (ed.), Proceedings of the 55th ISOCARP World Planning Congress 2019, ISOCARP, The Hague, 2019, ISBN: 978-90-75524-62-8.

Monographs:

 1. Ledwoń Sławomir, Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść (The Impact of Shopping Centres on Downtowns), PhD Research Thesis, Gdańsk, 2008.
 2. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański (Communal Revitalisation Programme for Starogard Gdańsk City), Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2016, ISBN 978-83-64333-11-8.
 3. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa (Local Revitalisation Programme for Wejherowo City), Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2016, ISBN 978-83-64333-12-5.

Articles and publications:

 1. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr, Załuski Daniel, Studium kubaturowe dla Młodego Miasta – analiza rozwiązań projektowych (Volume Study for Young City – Project Analysis), Urbanista no. 12 (24) December 2004, ISSN 1730-2919, p. XII-XV.
 2. Ledwoń Sławomir, Hipermarkety i miasta pod miastem (Hypermarkets and Cities in the Suburbs), [in:] Lorens Piotr (ed.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty no. 7, Urbanista, Warsaw, 2005, ISBN 83-89649-09-8, p. 112-116.
 3. Ledwoń Sławomir, Dworzec kolejowy w strukturze miasta (Railway Station in the City Structure), Architektura i Biznes no. 3/2006, ISSN 1230-1817, p. 21.
 4. Ledwoń Sławomir, Centra handlowo-usługowe nowa funkcja dworców kolejowych (Shopping Cetnres as a New Function of Railway Stations), Urbanista no. 3 (39) March 2006, ISSN 1730-2919, p. 34-37.
 5. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe w symbiozie z dworcami kolejowymi (Contemporary Retail in Symbiosis with Railway Stations), [in:] Załuski Daniel (ed.), Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse, Biblioteka Urbanisty no. 8, Urbanista, Warsaw, 2006, ISBN 83-89649-12-8, p. 104-113.
 6. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe w symbiozie z dworcami kolejowymi (Contemporary Retail in Symbiosis with Railway Stations), [in:] Załuski Daniel (ed.), Międzynarodowa Konferencja Wdrożeniowa Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse, Tczew, 30-31 January 2006, Urbanista, Warsaw, 2006, p. 15-16.
 7. Ledwoń Sławomir, Powrót handlu do centrów miast? (The Return of Retail to Downtowns?), Polska Giełda Nieruchomości Property Journal no. 08-09 (146-147) September 2006, ISSN 1232-0641, p. 7-11.
 8. Ledwoń Sławomir, Rynek nieruchomości handlowych (Retail Real Estate), Urbanista nr 10 (46) October 2006, ISSN 1730-2919, p. 32-34.
 9. Ledwoń Sławomir, Rynek nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce (Modern Retail Market in Poland), Polska Giełda Nieruchomości Property Journal nr 11-12 (149-150) December 2006, ISSN 1232-0641, p. 6-11.
 10. Ledwoń Sławomir, Shopping Centres – a Threat to Public Spaces?, [in:] Ledwoń Sławomir (ed.), Public Space – the European City Determinant, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007, ISBN 978-83-7348-195-4, p. 41-50.
 11. Ledwoń Sławomir, Summary, [in:] Ledwoń Sławomir (ed.), Public Space – the European City Determinant, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007, ISBN 978-83-7348-195-4, p. 97-99.
 12. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe a rynek nieruchomości (Shopping Centres and the Real Estate Market), [in:] Dziworska Krystyna, Geurts Tom G., Lorens Piotr (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Biblioteka Urbanisty no. 11, Urbanista, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-89649-16-4, p. 106-116.
 13. Ledwoń Sławomir, Hala sportowa w Kwidzynie (Gymnasium Building in Kwidzyn), ARCHITEKTURA-murator 8 (155) August 2007, ISSN 1232-6372, p. 66-69.
 14. Ledwoń Sławomir, Ustawa o WOH a planowanie przestrzenne (Retail Location Act and Spatial Planning), Urbanista nr 8 (56) August 2007, ISSN 1730-2919, p. 36-37.
 15. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe w przestrzeni miast polskich – diagnoza zjawiska (Shopping Centres in Polish Cities – Diagnosis of the Phenomenon), [in:] Lorens Piotr, Ratajczyk-Piątkowska Elżbieta (ed.), Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska, Biblioteka Urbanisty no. 12, Urbanista, Warsaw, 2008, ISBN 978-83-89649-16-4, p. 267-280.
 16. Ledwoń Sławomir, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej (Retail-led Redevelopment of Downtown Areas), [in:] Lorens Piotr, Martyniuk-Pęczek Justyna (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, “Miasto – Metropolia – Region”, Urbanista, Gdańsk, 2009, ISBN 978-83-89649-26-3, p. 36-57.
 17. Ledwoń Sławomir, Planowanie inwestycji wielkiej skali w europejskich systemach planowania przestrzennego (Planning Large Scale Projects in European Spatial Planning Systems), [in:] Lorens Piotr, Martyniuk-Pęczek Justyna (ed.), Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych, “Miasto – Metropolia – Region”, Akapit-DTP, Gdańsk, 2011, ISBN 978-83-924697-4-2, p. 6-22.
 18. Ledwoń Sławomir, Handel jako forma odzyskiwania energii miast (Retrieving Urban Energy from Retail), [in:] Burda Izabela M., Kopeć Alicja, Rembarz Gabriela (ed.), Urban Energy, Wydawnictwo AGRABO, Gdańsk, 2012, ISBN 978-83-925328-3-5, p. 146-150.
 19. Ledwoń Sławomir, Absorbing the Rapid Growth of Shopping Centre Development in Poland Since the Political Change, ISOCARP Congress 2012: Fast Forward: Planning in a (hyper) dynamic urban context, Proceedings of the 48th ISOCARP CONGRESS Perm 10-13 September 2012, ISOCARP, The Hague, 2012, ISBN 978-94-90354-15-2, s. 1-11.
 20. Lorens Piotr, Martyniuk-Pęczek Justyna, Ledwoń Sławomir, Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej (Development of Architecture Faculty by New Offer in Teaching Spatial Planning), [in:] Churski Paweł, Kudłacz Tadeusz (ed.), Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn KPZK PAN Zeszyt 251, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-63563-21-9, p. 100-121.
 21. Ledwoń Sławomir, Valuing service and retail structures in core areas of cities, ISOCARP Congress 2013: Frontiers of Planning, Proceedings of the 49th ISOCARP Congress, ISOCARP, The Hague, 2013, ISBN 978-94-90354-22-0, p. 546-556.
 22. Ledwoń Sławomir, Planning education, certification and deregulation in Poland, ISOCARP Congress 2013: Frontiers of Planning, Proceedings of the 49th ISOCARP Congress, ISOCARP, The Hague, 2013, ISBN 978-94-90354-22-0, p. 1451-1562.
 23. Ledwoń Sławomir, Absorbing the Rapid Growth of Shopping Centres in Poland after the Political Change, Journal of Civil Engineering and Architecture, Volume 8, Number 6, June 2014, 2014, ISSN 1934-7359, p. 772-782.
 24. Ledwoń Sławomir, Mentor and Student Research Lab as an Innovative Research Method, [in:] Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (ed.), Urban Transformations: Towards wiser cities and better living, Instytut Kaszubski, Gdańsk/The Hague, 2015, ISBN 978-83-63368-58-6, p. 13-20.
 25. Ledwoń Sławomir, Strategie planowania rozwoju handlu (Strategies of planning retail development), [in:] Joanna Bach-Głowińska (ed.) Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw, 2015, ISBN 978-83-264-8116-1, p. 224-237.
 26. Ledwoń Sławomir, Middle East Asia: Qatar [in:] Ryser Judith, Franchini Teresa, International Manual of Planning Practice, ISOCARP, Bukarest, 2015, ISBN 978‐94‐90354‐40‐4, p. 1099-1107.
 27. Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna, MSRL 2.0 as a New Method for Research Education on Cities And Regions, [in:] Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (ed.), Urban Transformations: Towards wiser cities and better living, ISOCARP, The Hague, 2016,ISBN 978-94-90354-48-0, p. 5-14.
 28. Ledwoń Sławomir, Doha Airport and City (Re)development: City Redevelopment Around the Hamad International Airport (DOH), Doha, Qatar [in:] Ryser Judith (ed.), ISOCARP Congress 2015: Cities Save the World. Let’s Reinvent Planning. 51st International Congress Results ISOCARP, The Hague, 2016, ISBN 978-94-90354-45-9, p. 1636-1649.
 29. Ledwoń Sławomir, Reinventing the congress – lessons for ISOCARP, Judith Ryser (ed.), ISOCARP Congress 2015: Cities Save the World. Let’s Reinvent Planning. 51st International Congress Results, ISOCARP, The Hague, 2016, ISBN 978-94-90354-45-9, p. 1865-1866.
 30. Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna, MSRL 2.0. As a New Method for Research Education on Cities And Regions, [in:] Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (ed.), Urban Transformations: Towards wiser cities and better living, ISOCARP, The Hague, 2016, ISBN 978-94-90354-48-0, p. 5-14.
 31. Ledwoń Sławomir, Smart(er) Local Communities, [in:] Ledwoń Sławomir, Wang Hongyang, ISOCARP Congress 2017: Smart Communities, The Hague, ISOCARP, 2017, ISBN: 978-94-90354-51-0, p. 957-969.
 32. Ledwoń Sławomir, Future smart retail: urban, virtual or both? [in:] Ledwoń Sławomir, Wang Hongyang (ed.), ISOCARP Congress 2017: Smart Communities The Hague, ISOCARP, 2017,  ISBN: 978-94-90354-51-0, p. 1088-1098.
 33. Hanzl Małgorzata, Ledwoń Sławomir, Analyses of human behaviour in public spaces [in:] Ledwoń Sławomir, Wang Hongyang (ed.), ISOCARP Congress 2017: Smart Communities The Hague, ISOCARP, 2017, ISBN: 978-94-90354-51-0, p. 652-665.
 34. Ledwoń Sławomir, Smart(er) Local Communities, [in:] Ledwoń Sławomir, Wang Hongyang (ed.), Congress Recap ISOCARP-OAPA Smart Communities Joint Conference, The Hague, ISOCARP, 2017, ISBN: 978-94-90354-52-7, p. 230-240.
 35. Ledwoń Sławomir, Future smart retail: urban, virtual or both? [in:] Ledwoń Sławomir, Wang Hongyang (ed.), Congress Recap ISOCARP-OAPA Smart Communities Joint Conference, The Hague, ISOCARP, 2017, ISBN: 978-94-90354-52-7, p. 258-265.
 36. Hanzl Małgorzata, Ledwoń Sławomir, Analyses of human behaviour in public spaces [in:] Ledwoń Sławomir, Wang Hongyang (ed.), Congress Recap ISOCARP-OAPA Smart Communities Joint Conference, The Hague, ISOCARP, 2017, ISBN: 978-94-90354-52-7, p. 158-168.
 37. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr, Delimitacja obszaru rewitalizacji na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa (Delimitation of the Revitalization Area on the Example of the Local Revitalization Program of the City of Wejherowo) [in:] Lorens Piotr, Urbanistyczne Aspekty Transformacji Miast (Urban Aspects of Cities’ Transformation), KPZK PAN, Warsaw, 2018, ISBN: 978-83-63563-63-9, p. 107-132.
 38. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr, Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Miasta Starogard Gdański (Defining the Municipal Revitalization Program on the Example of the City of Starogard Gdański) [in:] Lorens Piotr, Urbanistyczne Aspekty Transformacji Miast (Urban Aspects of Cities’ Transformation), KPZK PAN, Warsaw, 2018, ISBN: 978-83-63563-63-9, p. 134-168.

Presentations:

 1. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe w symbiozie z dworcami kolejowymi (Contemporary Retail in Symbiosis with Railway Stations), Międzynarodowa konferencja Dworzec kolejowy w strukturze miasta, Tczew, Poland, 31.01.2006.
 2. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe a rynek nieruchomości (Shopping Centres and the Real Estate Market), Międzynarodowa konferencja Strategie inwestowania w nieruchomości 2006 – Europa Środkowa i Wschodnia Gdańsk, Poland, 23.06.2006.
 3. Ledwoń Sławomir, Współczesne obiekty handlowe w przestrzeni miast polskich – diagnoza zjawiska (Shopping Centres in Polish Cities – Diagnosis of the Phenomenon), Konferencja naukowa Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska Gdańsk, Poland, 02.06.2007.
 4. Ledwoń Sławomir, Komercyjna przestrzeń centrum handlowego czy miejska przestrzeń publiczna? (Commercial Space in Shopping Centre or Urban Public Space?), Konferencja naukowa Komercjalizacja przestrzeni – Kształtowanie przestrzeni publicznych Gdańsk, Poland, 09.05.2008.
 5. Ledwoń Sławomir, SPURS Fellow profile, MIT SPURS Fellow Presentation Series, Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, USA, 01.12.2010.
 6. Ledwoń Sławomir, Polish Spatial Planning Systems, International Planning Seminar Series, Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, USA, 27.09.2010.
 7. Ledwoń Sławomir, Retrieving Urban Energy from Retail, Urban Energy Box: The Young Planners Debate, Gdańsk, Poland, 12.05.2010.
 8. Ledwoń Sławomir, Absorbing the Rapid Growth of Shopping Centre Development in Poland Since the Political Change, ISOCARP Congress 2012: Fast Forward: Planning in a (hyper) dynamic urban context, Perm, Russia, 12.09.2012.
 9. Ledwoń Sławomir, Innovative practices in planning education – lessons from MIT and Gdansk University of Technology, Contemporary Challenges in Planning Education, Gdańsk, Poland, 22.10.2012.
 10. Ledwoń Sławomir, Martyniuk-Pęczek Justyna, Planning and urban design curriculum in the program of Spatial Management course – Gdańsk experiences, Contemporary Challenges in Planning Education, Gdańsk, Poland, 22.10.2012.
 11. Lorens Piotr, Martyniuk-Pęczek Justyna, Ledwoń Sławomir, Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej (Development of Architecture Faculty by New Offer in Teaching Spatial Planning), Konferencja Dydaktyczna Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Poznań, Poland, 18.03.2013.
 12. Martyniuk-Pęczek Justyna, Ledwoń Sławomir, Planning and urban design curriculum in the program of Spatial Management course – Gdańsk experiences, AESOP Heads of Schools Meeting 2013, Smart Teaching Innovative Steps Towards 21st Century Spatial Developments, Gdańsk, Poland, 13.04.2013.
 13. Ledwoń Sławomir, Innovation and Problem Solving as a Method of Educating Architects and Planners, AESOP / ACSP 5th Joint Congress 2013: Planning for Resilient Cities and Regions, Dublin, Ireland, 16.07.2013.
 14. Ledwoń Sławomir, Smartphone Retail Surveying in Spatial Planning, AESOP / ACSP 5th Joint Congress 2013: Planning for Resilient Cities and Regions, Dublin, Ireland, 18.07.2013.
 15. Ledwoń Sławomir, Innovative Practices in Planning Education, The University of Sydney, Faculty of Architecture, Design and Planning Sydney, Australia, 23.09.2013.
 16. Ledwoń Sławomir, Planning Education, Certification and Deregulation in Poland, ISOCARP Congress 2013: Frontiers of Planning, Brisbane, Australia, 03.10.2013.
 17. Ledwoń Sławomir, “Learning by Doing” and “Lifelong Learning”: Reflections on Planning Education, ISOCARP Congress 2013: Frontiers of Planning Brisbane, Australia, 03.10.2013.
 18. Ledwoń Sławomir, Valuing Service and Retail Structures in Core Areas of Cities, ISOCARP Congress 2013: Frontiers of Planning, Brisbane, Australia, 04.10.2013.
 19. Ledwoń Sławomir, Spatial planning and the evolution of retail development in Poland, AESOP Congress 2014: From control to co-evolution, Utrecht, The Netherlands, 09.07.2014.
 20. Ledwoń Sławomir, Surveying of Services – supporting retail analysis with SurSer application, AESOP Congress 2014: From control to co-evolution, Utrecht, The Netherlands, 12.07.2014.
 21. Ledwoń Sławomir, Geppert Anna, Roundtable: Fast and Furious – A debate about the impact of new technologies and fashions on our teaching methods, AESOP Congress 2014: From control to co-evolutionm Utrecht, The Netherlands, 10.07.2014.
 22. Ledwoń Sławomir, Lorens Piotr, Roundtable: ISOCARP: Bridging Theory and Practice; cooperation and development in planning education and profession, AESOP Congress 2014: From control to co-evolution, Utrecht, The Netherlands, 10.07.2014.
 23. Ledwoń Sławomir, Shopping Centre Development in Poland – an Analysis of Post Transformational Growth From an Urban Planning Perspective, AAG Annual Meeting Tampa, FL, USA, 04.09.2014.
 24. Ledwoń Sławomir, Planowanie infrastruktury rowerowej na uczelni wyższej (Planning of Cycling Infrastructure at University), V Kongres Mobilności Aktywnej, Gdańsk, Poland, 12.09.2014.
 25. Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna, Debata „Urban Transformations 2014”, Mentor&Student Research Lab 2014 – Urban Transformations, Gdańsk, Poland, 08.06.2014.
 26. Ledwoń Sławomir, Doha airport and city (re)development, ISOCARP Congress 2015: Cities Save the World. Let’s Reinvent Planning, Amsterdam, The Netherlands, 19.10.2015.
 27. Ledwoń Sławomir, Acticity: a physically active city, ISOCARP Congress 2016: Cities we Have vs Cities we Need, Durban, Republic of South Africa, 14.09.2016.
 28. Ledwoń Sławomir, Smart(er) Local Communities, ISOCARP Congress 2017: Smart Communities, Portland, OR, USA, 25.10.2017.
 29. Ledwoń Sławomir, Future smart retail: urban, virtual or both?, ISOCARP Congress 2017: Smart Communities, Portland, OR, USA, 26.10.2017.
 30. Hanzl Małgorzata, Ledwoń Sławomir, Analyses of human behaviour in public spaces, ISOCARP Congress 2017: Smart Communities, Portland, OR, USA, 26.10.2017.
 31. Al-Naimi Mubarak, Ledwoń Sławomir, Hot Climate and Runnability: How Climate Affects Outdoor Running Activities. A Case Study of Doha, Qatar, ISOCARP Congress 2017: Cool, Planning, Bodø, Norway, 04.10.2018.
 32. Ledwoń Sławomir, Territorial Governance and Spatial Planning Systems the International Perspective, Shanghai International Symposum of Space & Future, Szanghai, China, 14.05.2019.
 33. Ledwoń Sławomir, Sustainability, Health and Wellbeing: Physically Active Cities, 1st International Conference on Sustainability in Built Environment, SIBE-2020, Hyderabad, India, 03.01.2020.

Training:

 1. Planowanie przestrzenne w gminie (Spatial Planning in Municipality), Manowo Municipality, Poland, 08.04.2012.
 2. Planowanie przestrzenne w gminie (Spatial Planning in Municipality), Świeszyno Municipality, Poland, 07.04.2012.
 3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Decisions on Land Development and Management Conditions), City of Elbląg, Poland, 21.02.2013.

Master thesis supervision:

 1. 8 master thesis supervision.
 2. 3 reviews of master thesis.
 3. Society of Polish Town Planners Award for the best diploma at Gdańsk University of Technology for the supervised work of Olga Królak.
 4. Society of Polish Town Planners Gdańsk Branch Award for the 3rd best diploma at Gdańsk University of Technology for the supervised work of Anna Witkowska.

Mentoring:

 1. Mentoring of students.
 2. Mentoring of ISOCARP Congress delegates.